ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง
นักวิจัย : สมพงศ์ โอทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพงศ์ โอทอง . (). ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพงศ์ โอทอง . . "ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพงศ์ โอทอง . "ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สมพงศ์ โอทอง . ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .