ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ธวัฒน์ชัย เทพนวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก โดยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อประเมินความพร้อมของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่

บรรณานุกรม :
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . (2555). ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . 2555. "ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . "ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . ผลการเพิ่มขีดความสามารถของครูพี่เลี้ยงในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.