ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด
นักวิจัย : ธีรเดช ใหญ่มาก , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก เพชรห้วยลึก , ธวัฒน์ชัย เทพนวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรเดช ใหญ่มาก , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก เพชรห้วยลึก , ธวัฒน์ชัย เทพนวล . (2557). การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรเดช ใหญ่มาก , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก เพชรห้วยลึก , ธวัฒน์ชัย เทพนวล . 2557. "การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรเดช ใหญ่มาก , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก เพชรห้วยลึก , ธวัฒน์ชัย เทพนวล . "การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ธีรเดช ใหญ่มาก , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก เพชรห้วยลึก , ธวัฒน์ชัย เทพนวล . การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.