ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : ธวัฒน์ชัย เทพนวล , ปิติ พานิชายุนนท์ , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบ สำรวจจำนวน และลักษณะทางกายภาพทางฟิสิกส์และธรณีวิทยาของแหล่งน้ำทั้งหมดในพื้นที่ที่ศึกษา
2. เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานน้ำตลอดทั้งปีของแหล่งน้ำทั้งหมดในพื้นที่ที่ศึกษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของศักยภาพพลังงานน้ำของแหล่งน้ำกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา

บรรณานุกรม :
ธวัฒน์ชัย เทพนวล , ปิติ พานิชายุนนท์ , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก . (2554). ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล , ปิติ พานิชายุนนท์ , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก . 2554. "ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล , ปิติ พานิชายุนนท์ , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก . "ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล , ปิติ พานิชายุนนท์ , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก . ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.