ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
นักวิจัย : อาภรณ์ ส่งแสง , อุษา อ้นทอง , เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ , อุษา อ้นทอง , ธวัฒน์ชัย เทพนวล , พิทย์พิมล ชูรอด , วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง , วิภารัตน์ กังแฮ กังแฮ , สมหมาย ชูช่วย , อาภรณ์ ส่งแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความสามารถการกำจัดโลหะหนักประเภทโลหะหนัก ด้วยซีโอไลต์โดยการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์
2. เพื่อประยุกต์ใช้วัสดุกรองในการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดในชุมชนทะเลน้อย
3. เพื่อตรวจวัดปริมาณ ฟูมโลหะหนัก 

บรรณานุกรม :
อาภรณ์ ส่งแสง , อุษา อ้นทอง , เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ , อุษา อ้นทอง , ธวัฒน์ชัย เทพนวล , พิทย์พิมล ชูรอด , วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง , วิภารัตน์ กังแฮ กังแฮ , สมหมาย ชูช่วย , อาภรณ์ ส่งแสง . (2554). การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาภรณ์ ส่งแสง , อุษา อ้นทอง , เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ , อุษา อ้นทอง , ธวัฒน์ชัย เทพนวล , พิทย์พิมล ชูรอด , วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง , วิภารัตน์ กังแฮ กังแฮ , สมหมาย ชูช่วย , อาภรณ์ ส่งแสง . 2554. "การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาภรณ์ ส่งแสง , อุษา อ้นทอง , เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ , อุษา อ้นทอง , ธวัฒน์ชัย เทพนวล , พิทย์พิมล ชูรอด , วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง , วิภารัตน์ กังแฮ กังแฮ , สมหมาย ชูช่วย , อาภรณ์ ส่งแสง . "การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อาภรณ์ ส่งแสง , อุษา อ้นทอง , เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ , อุษา อ้นทอง , ธวัฒน์ชัย เทพนวล , พิทย์พิมล ชูรอด , วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง , วิภารัตน์ กังแฮ กังแฮ , สมหมาย ชูช่วย , อาภรณ์ ส่งแสง . การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.