ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
นักวิจัย : ฐิติวรรณ ศรีเจริญ , วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ , วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง . (2545). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ , วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง . 2545. "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ , วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง . "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ , วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง . โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.