ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย
นักวิจัย : ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . (2545). โครงการการเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . 2545. "โครงการการเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . "โครงการการเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . โครงการการเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.