ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นักวิจัย : วีระพล วิลาวัลย์ ปุญณชา แจ่มสวัสดิ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ สุริยะสาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายได้ 57

บรรณานุกรม :
วีระพล วิลาวัลย์ ปุญณชา แจ่มสวัสดิ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ สุริยะสาร . (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
วีระพล วิลาวัลย์ ปุญณชา แจ่มสวัสดิ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ สุริยะสาร . 2557. "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
วีระพล วิลาวัลย์ ปุญณชา แจ่มสวัสดิ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ สุริยะสาร . "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
วีระพล วิลาวัลย์ ปุญณชา แจ่มสวัสดิ์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ สุริยะสาร . ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.