ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว. , ทิศทางอนาคต บทบาทและภารกิจของ สวรส.
นักวิจัย : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , Chancharat Reodecha
คำค้น : การวิจัย--การจัดการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม HSRI Retreat หัวข้อ การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว. วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , Chancharat Reodecha . (2559). การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว..
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , Chancharat Reodecha . 2559. "การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว.".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , Chancharat Reodecha . "การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว.."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559. Print.
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , Chancharat Reodecha . การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว.. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.