ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส
นักวิจัย : อิศระ เดชะไกศยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชาญ เลิศวิภาตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สุเมธ วัชระชัยสุรพล
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745689599 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47743
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรม เทคนิคที่ใช้ ตลอดจนโครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูลของโปรแกรม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ โปรแกรมมินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส ประกอบด้วยโปรแกรมระบบจำนวน 6 โปรแกรม ถูกออกแบบโดยใช้เทคนิคของการจัดเก็บรายการประมวลผลระบบ แผ่นงานระบบ ตลอดจนข่าวสารระบบ แยกต่างหากเพื่อให้มีความเป็นอิสระต่อโปรแกรม ทำให้สามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม แฟ้มข้อมูลต่างๆ ถูกออกแบบให้มีความเป็นมาตรฐาน แต่ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างกันตามความเหมาะสมของหน้าที่การทำงาน ข้อมูลที่จะต้องถูกเข้าถึงอย่างรวดเร็วจะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบเข้าถึงโดยตรง ข้อมูลที่มีความยาวระเบียนแปรผันจะถูกออกแบบให้จัดเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลชนิดระเบียนความยาวแปรผัน แล้วอาศัยเทคนิคการใช้ดัชนีตลอดจนลิสต์และตัวชี้ในการระบุตำแหน่งข้อมูลทั้งภายในและระหว่างแฟ้มข้อมูล มีการประยุกต์การตรวจสอบค่าข้อมูลในตารางภายในหน่วยความจำแทนที่จะเขียนเป็นคำสั่งทดสอบในโปรแกรม เพื่อให้ใช้งานในขอบเขตที่กว้างขวาง ไม่จำกัดโครงสร้างข้อมูลชนิดบี*ทรีถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บดัชนีในการค้นหาข้อมูล เทคนิคการปรับปรุงระเบียนถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงความประหยัด และยังมีชุดคำสั่งในการแก้ไขความสูญเสียที่เกิดจากข้อจำกัดของโครงสร้างข้อมูลที่ใช้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
อิศระ เดชะไกศยะ . (2531). การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศระ เดชะไกศยะ . 2531. "การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศระ เดชะไกศยะ . "การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
อิศระ เดชะไกศยะ . การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.