ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม
นักวิจัย : สาหร่าย เล็กชะอุ่ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , นเรศวร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746339508 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานที่มีระบบวัดแบบนิม (NIM system) โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรมนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนชุดต้นกำเนิดรังสีกระตุ้นแบบไอโซโทปรังสีซึ่งใช้งานไม่สะดวก มีอายุการใช้งานจำกัดและไม่สามารถปรับพลังงานหรือความเข้มรังสีได้ต่อเนื่อง ระบบควบคุมการกำเนิดรังสีเอกซ์แบบให้สามารถปรับศักดาไฟฟ้าและกระแสของแอโนดได้ 0-30 กิโลโวลต์ และ 15-500 ไมโครแอมแปร์ ตามลำดับ จากการทดสอบคุณสมบัติของหลอดรังสีเอกซ์ ทางทันตกรรมของบริษัท Philips รุ่น ORALIX 65 S พบว่าแอโนดทำด้วยทังสเตน ให้สเปกตรัมด้านพลังงานต่ำตั้งแต่ 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการทดสอบการวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ร่วมกับหัววัดรังสีชนิด HPGe ของ ORTEC รุ่น GLP-06165/05 โดยใช้ไฟฟ้าศักดาสูง และกระแสไฟฟ้าที่แอโนดของหลอดรังสีเอกซ์ที่ 25 กิโลโวลต์ กระแส 65 ไมโครแอมแปร์ ตามลำดับ พบว่าสามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำในบรรยากาศปกติได้ถึงธาตุโปแทสเซียม จากการทดสอบขีดจำกัดต่ำสุด (3σ) ในการวัดปริมาณธาตุด้วย Fe2O3 พบว่าสามารถวัดได้ 0.002% Fe2O3 และขีดจำกัดต่ำสุด (3σ) ในการวัดปริมาณธาตุด้วย Ca(OH)2 พบว่าสามารถวัดได้ 0.02%Ca(OH)2 โดยน้ำหนักที่เวลาวัดรังสี 300 วินาที

บรรณานุกรม :
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . (2539). การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . 2539. "การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . "การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.