ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
นักวิจัย : ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล . (2554). รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล . 2554. "รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล . "รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล . รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.