ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิจัย : กิตติ กรุงไกรเพชร , ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ กรุงไกรเพชร , ลักษณาพร กรุงไกรเพชร . (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
กิตติ กรุงไกรเพชร , ลักษณาพร กรุงไกรเพชร . 2554. "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
กิตติ กรุงไกรเพชร , ลักษณาพร กรุงไกรเพชร . "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
กิตติ กรุงไกรเพชร , ลักษณาพร กรุงไกรเพชร . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากับความเหนื่อยล้าในช่วงการเรียนภาคเช้าของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.