ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์.
นักวิจัย : อำพล ธรรมเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำพล ธรรมเจริญ . (2555). เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์..
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อำพล ธรรมเจริญ . 2555. "เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์.".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อำพล ธรรมเจริญ . "เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์.."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
อำพล ธรรมเจริญ . เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์.. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.