ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล
นักวิจัย : พัฒนา ภูลเปี่ยม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนา ภูลเปี่ยม . (2555). ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัฒนา ภูลเปี่ยม . 2555. "ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัฒนา ภูลเปี่ยม . "ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
พัฒนา ภูลเปี่ยม . ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.