ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : อาภรณ์ ดีนาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภรณ์ ดีนาน . (2555). การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อาภรณ์ ดีนาน . 2555. "การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อาภรณ์ ดีนาน . "การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
อาภรณ์ ดีนาน . การศึกษาภาวะเมตาโบลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome) ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.