ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดสำเพ็ง : กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดสำเพ็ง : กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีก
นักวิจัย : ปรีชา ชลวัฒนพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . (2552). พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดสำเพ็ง : กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . 2552. "พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดสำเพ็ง : กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . "พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดสำเพ็ง : กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดสำเพ็ง : กรณีศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.