ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
นักวิจัย : ธีระวัฒน์ จันทึก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระวัฒน์ จันทึก . (2552). โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธีระวัฒน์ จันทึก . 2552. "โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธีระวัฒน์ จันทึก . "โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ธีระวัฒน์ จันทึก . โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.