ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว
นักวิจัย : โสภา แซ่เฮ้ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภา แซ่เฮ้ง . (2554). การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
โสภา แซ่เฮ้ง . 2554. "การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
โสภา แซ่เฮ้ง . "การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
โสภา แซ่เฮ้ง . การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์วัดความต้านทานหลักเดียว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.