ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ศิริภรณ์ ศิลปวานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริภรณ์ ศิลปวานิช . (2555). กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศิริภรณ์ ศิลปวานิช . 2555. "กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศิริภรณ์ ศิลปวานิช . "กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ศิริภรณ์ ศิลปวานิช . กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตำบล ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.