ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิจัย : ภูรี สาโคตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูรี สาโคตร์ . (2555). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภูรี สาโคตร์ . 2555. "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภูรี สาโคตร์ . "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ภูรี สาโคตร์ . การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.