ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม
นักวิจัย : ปรีชา ชลวัฒนพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . (2556). คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . 2556. "คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . "คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ . คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำวัดลำพญา จ.นครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.