ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเติมขี้เถ้าชานอ้อยลงในซีเมนต์เชิงพาณิชย์ที่มีต่อผลแรงคัดงอในชิ้นงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเติมขี้เถ้าชานอ้อยลงในซีเมนต์เชิงพาณิชย์ที่มีต่อผลแรงคัดงอในชิ้นงาน
นักวิจัย : สันติ รัตนวีรนนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันติ รัตนวีรนนท์ . (2558). ผลของการเติมขี้เถ้าชานอ้อยลงในซีเมนต์เชิงพาณิชย์ที่มีต่อผลแรงคัดงอในชิ้นงาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สันติ รัตนวีรนนท์ . 2558. "ผลของการเติมขี้เถ้าชานอ้อยลงในซีเมนต์เชิงพาณิชย์ที่มีต่อผลแรงคัดงอในชิ้นงาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สันติ รัตนวีรนนท์ . "ผลของการเติมขี้เถ้าชานอ้อยลงในซีเมนต์เชิงพาณิชย์ที่มีต่อผลแรงคัดงอในชิ้นงาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
สันติ รัตนวีรนนท์ . ผลของการเติมขี้เถ้าชานอ้อยลงในซีเมนต์เชิงพาณิชย์ที่มีต่อผลแรงคัดงอในชิ้นงาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.