ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นักวิจัย : สุภาวดี พนัสอำพน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี พนัสอำพน . (2556). การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี พนัสอำพน . 2556. "การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี พนัสอำพน . "การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุภาวดี พนัสอำพน . การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.