ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกในเภสัชภัณฑ์โดยใช้ควอนตัมดอท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกในเภสัชภัณฑ์โดยใช้ควอนตัมดอท
นักวิจัย : โอภาส บุญเกิด
คำค้น : เภสัชภัณฑ์ พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ ควอนตัมดอท , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว Window II
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โอภาส บุญเกิด . (2558). พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกในเภสัชภัณฑ์โดยใช้ควอนตัมดอท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอภาส บุญเกิด . 2558. "พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกในเภสัชภัณฑ์โดยใช้ควอนตัมดอท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอภาส บุญเกิด . "พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกในเภสัชภัณฑ์โดยใช้ควอนตัมดอท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
โอภาส บุญเกิด . พัฒนาเทคนิควิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกสำหรับตรวจวัดกรดซาลิไซลิกในเภสัชภัณฑ์โดยใช้ควอนตัมดอท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.