ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ Percolation theory ในการตั้งสูตรตำรับยาเม็ดสำหรับขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ Percolation theory ในการตั้งสูตรตำรับยาเม็ดสำหรับขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วิชาญ เกตุจินดา
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , Percolation theory, percolation threshold, tablet formulation
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชาญ เกตุจินดา . (). การประยุกต์ใช้ Percolation theory ในการตั้งสูตรตำรับยาเม็ดสำหรับขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชาญ เกตุจินดา . . "การประยุกต์ใช้ Percolation theory ในการตั้งสูตรตำรับยาเม็ดสำหรับขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชาญ เกตุจินดา . "การประยุกต์ใช้ Percolation theory ในการตั้งสูตรตำรับยาเม็ดสำหรับขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิชาญ เกตุจินดา . การประยุกต์ใช้ Percolation theory ในการตั้งสูตรตำรับยาเม็ดสำหรับขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .