ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์
นักวิจัย : ดุษฎี หมื่นห่อ
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โครงการวิจัย Matching Fund
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุษฎี หมื่นห่อ . (2557). ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดุษฎี หมื่นห่อ . 2557. "ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดุษฎี หมื่นห่อ . "ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ดุษฎี หมื่นห่อ . ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้น และเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.