ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
นักวิจัย : พรอุษา จิตพุทธิ , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , สิทธิพงศ์ นลินานนท์ , ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , พรอุษา จิตพุทธิ
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรอุษา จิตพุทธิ , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , สิทธิพงศ์ นลินานนท์ , ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , พรอุษา จิตพุทธิ . (2556). ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรอุษา จิตพุทธิ , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , สิทธิพงศ์ นลินานนท์ , ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , พรอุษา จิตพุทธิ . 2556. "ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรอุษา จิตพุทธิ , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , สิทธิพงศ์ นลินานนท์ , ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , พรอุษา จิตพุทธิ . "ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
พรอุษา จิตพุทธิ , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , สิทธิพงศ์ นลินานนท์ , ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , มณี วิทยานนท์ , พรอุษา จิตพุทธิ . ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.