ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
นักวิจัย : อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร , บัญชา สมบูรณ์สุข , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , พยอม รัตนมณี , บัญชา สมบูรณ์สุข , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร
คำค้น : โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน พลังงานทางเลือก , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร , บัญชา สมบูรณ์สุข , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , พยอม รัตนมณี , บัญชา สมบูรณ์สุข , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร . (2557). การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร , บัญชา สมบูรณ์สุข , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , พยอม รัตนมณี , บัญชา สมบูรณ์สุข , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร . 2557. "การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร , บัญชา สมบูรณ์สุข , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , พยอม รัตนมณี , บัญชา สมบูรณ์สุข , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร . "การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร , บัญชา สมบูรณ์สุข , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , พยอม รัตนมณี , บัญชา สมบูรณ์สุข , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร . การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.