ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
นักวิจัย : สนั่น ศุภธีรสกุล , เจษฎาพร บุญพ่อมี , เจษฎาพร บุญพ่อมี , ศศิธร ชูศรี , สนั่น ศุภธีรสกุล
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , ตำรับยาแผนไทย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนั่น ศุภธีรสกุล , เจษฎาพร บุญพ่อมี , เจษฎาพร บุญพ่อมี , ศศิธร ชูศรี , สนั่น ศุภธีรสกุล . (). การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น ศุภธีรสกุล , เจษฎาพร บุญพ่อมี , เจษฎาพร บุญพ่อมี , ศศิธร ชูศรี , สนั่น ศุภธีรสกุล . . "การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น ศุภธีรสกุล , เจษฎาพร บุญพ่อมี , เจษฎาพร บุญพ่อมี , ศศิธร ชูศรี , สนั่น ศุภธีรสกุล . "การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สนั่น ศุภธีรสกุล , เจษฎาพร บุญพ่อมี , เจษฎาพร บุญพ่อมี , ศศิธร ชูศรี , สนั่น ศุภธีรสกุล . การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .