ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
นักวิจัย : สุธา วัฒนสิทธิ์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , วสันณ์ เพชรรัตน์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , สุธา วัฒนสิทธิ์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , วสันณ์ เพชรรัตน์
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , การจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพ ชุมชนภาคใต้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธา วัฒนสิทธิ์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , วสันณ์ เพชรรัตน์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , สุธา วัฒนสิทธิ์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . (2556). การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธา วัฒนสิทธิ์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , วสันณ์ เพชรรัตน์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , สุธา วัฒนสิทธิ์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . 2556. "การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธา วัฒนสิทธิ์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , วสันณ์ เพชรรัตน์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , สุธา วัฒนสิทธิ์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . "การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
สุธา วัฒนสิทธิ์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , วสันณ์ เพชรรัตน์ , พรพิมล เชื้อดวงผุย , สุธา วัฒนสิทธิ์ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.