ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : พิไลวรรณ ประพฤติ , พิไลวรรณ ประพฤติ , ศรัณยู กาญจนสุวรรณ , ศศิวิมล สุขบท , บัญชา สมบูรณ์สุข , วันชัย ธรรมสัจการ , ธีรศักดิ์ จินดาบถ
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิไลวรรณ ประพฤติ , พิไลวรรณ ประพฤติ , ศรัณยู กาญจนสุวรรณ , ศศิวิมล สุขบท , บัญชา สมบูรณ์สุข , วันชัย ธรรมสัจการ , ธีรศักดิ์ จินดาบถ . (2556). ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิไลวรรณ ประพฤติ , พิไลวรรณ ประพฤติ , ศรัณยู กาญจนสุวรรณ , ศศิวิมล สุขบท , บัญชา สมบูรณ์สุข , วันชัย ธรรมสัจการ , ธีรศักดิ์ จินดาบถ . 2556. "ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิไลวรรณ ประพฤติ , พิไลวรรณ ประพฤติ , ศรัณยู กาญจนสุวรรณ , ศศิวิมล สุขบท , บัญชา สมบูรณ์สุข , วันชัย ธรรมสัจการ , ธีรศักดิ์ จินดาบถ . "ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
พิไลวรรณ ประพฤติ , พิไลวรรณ ประพฤติ , ศรัณยู กาญจนสุวรรณ , ศศิวิมล สุขบท , บัญชา สมบูรณ์สุข , วันชัย ธรรมสัจการ , ธีรศักดิ์ จินดาบถ . ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.