ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
นักวิจัย : โอภาส บุญเกิด
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , PAHs, Alginate bead, Fe3O4/CNTs
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โอภาส บุญเกิด . (2558). พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอภาส บุญเกิด . 2558. "พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอภาส บุญเกิด . "พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
โอภาส บุญเกิด . พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.