ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ
นักวิจัย : ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , ปรัชญาพร เอกบุตร , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , จำนวนลูกต่อครอก, แพะ, genetic marker
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , ปรัชญาพร เอกบุตร , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , ปรัชญาพร เอกบุตร , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , ปรัชญาพร เอกบุตร , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , ปรัชญาพร เอกบุตร , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.