ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
นักวิจัย : โอภาส บุญเกิด
คำค้น : PAHs , Alginate bead , Fe3O4/CNTs
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย

1. เตรียมตัวดูดซับคอมโพสิท Fe3O4/CNTs/Alginate และหาสภาวะที่เหมาะสม เช่น

          - ปริมาณของท่อคาร์บอนนาโนและอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

          - ความเข้มข้นของสารละลาย Alginate และสารละลายแคลเซียมคลอไรด์

2. หาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิคโครมาโทกราฟรีของเหลวสมรรถนะสูง

- ความยาวคลื่นที่เหมาะสม

- ชนิดของตัวทำละลายเคลื่อนที่

- อัตราการไหลของตัวทำละลายเคลื่อนที่

3. หาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัด PAHs

          - ปริมาณตัวดูดซับ

- เวลาในการสกัด

          - อุณหภูมิของการสกัด

          - อัตราเร็วในการคนสารตัวอย่าง

          - ชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการคายการดูดซับและระยะเวลาในการคายการดูดซับ

          - ผลของความแรงของไอออน

4. พิสูจน์การใช้ได้ของวิธีที่พัฒนาขึ้น

- ช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity)

- ขีดจำกัดการตรวจวัดและขีดจำกัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of detection and limit of quantification)

- เปอร์เซ็นต์การได้กลับคืน (Recovery)

- การทำซ้ำ (Repeatability)

- ความจำเพาะเจาะจง (Selectivity)

- การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusability)

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดของตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นกับตัวดูดซับที่มีจำหน่ายทางการค้า

6. วิเคราะห์ตัวอย่างจริง

 

บรรณานุกรม :