ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง
นักวิจัย : รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . (2553). โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . 2553. "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล . โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2553.