ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ หมายเหตุ ส่งผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 5 มิย.58
นักวิจัย : ประณีต ส่งวัฒนา
คำค้น : การนวดเท้า การใช้เครื่องบีบไล่เลือด ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษานำร่องเพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการไหลเวียนกลับของเลือดดำที่ขาหนีบที่เกิดจากการใช้วิธีนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วย 32 ราย ระยะที่ 2 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการส่งเสริมการไหลเวียนเลือดใน 4 วิธีคือ 1) การนวดเท้า วันละ 4 ครั้ง 2) การนวดเท้า วันละ 3 ครั้ง 3) การนวดเท้าวันละ 2 ครั้ง และ 4) การใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว จำนวน 128 ราย จำแนกเป็น 4 กลุ่มๆละ 32 ราย

บรรณานุกรม :