ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
นักวิจัย : ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
คำค้น : การศึกษา , การจัดการศึกษา , พัฒนากำลังคน , เขตเศรษฐกิจพิเศษ , ภาคใต้ตอนล่าง
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :