ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือพิมพ์ ออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือพิมพ์ ออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร . (2556). หลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือพิมพ์ ออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร . 2556. "หลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือพิมพ์ ออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร . "หลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือพิมพ์ ออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Print.
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร . หลักการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือพิมพ์ ออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2556.