ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมโคบอลต์เฟอร์ไรต์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมโคบอลต์เฟอร์ไรต์
นักวิจัย : อนุชิต ฮันเย็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชิต ฮันเย็ก . (2556). สมบัติเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมโคบอลต์เฟอร์ไรต์.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
อนุชิต ฮันเย็ก . 2556. "สมบัติเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมโคบอลต์เฟอร์ไรต์".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
อนุชิต ฮันเย็ก . "สมบัติเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมโคบอลต์เฟอร์ไรต์."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
อนุชิต ฮันเย็ก . สมบัติเชิงกลและแม่เหล็กไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ผสมโคบอลต์เฟอร์ไรต์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.