ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้านทานราและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดไม้ยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้านทานราและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดไม้ยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหย
นักวิจัย : วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ . (2556). ความต้านทานราและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดไม้ยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ . 2556. "ความต้านทานราและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดไม้ยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ . "ความต้านทานราและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดไม้ยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ . ความต้านทานราและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดไม้ยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.