ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด
นักวิจัย : ธวัฒน์ชัย เทพนวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . (2555). การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . 2555. "การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . "การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.