ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . (2554). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . 2554. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.