ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก
นักวิจัย : เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ . (2553). การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ . 2553. "การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ . "การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ . การศึกษาความหลากหลายของชนิดไส้เดือนในเขตวรอุทยานเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.