ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน
นักวิจัย : ธนิต มาลากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธนิต มาลากร . (2553). การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธนิต มาลากร . 2553. "การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธนิต มาลากร . "การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
ธนิต มาลากร . การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.