ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC
นักวิจัย : พิไลพักตร์ ชูมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พิไลพักตร์ ชูมาก . (2552). การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิไลพักตร์ ชูมาก . 2552. "การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิไลพักตร์ ชูมาก . "การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.
พิไลพักตร์ ชูมาก . การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.