ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล
นักวิจัย : ศุภรพรรณ ชูถิ่น
คำค้น : ภาษาไทย , ตัวรับรู้แก๊สเอทานอล , แลนทานัมเฟอร์ไรท์ , โครงสร้างผลึก , โครงสร้างจุลภาค , เทคนิคการเผาไหม้ , ภาษาอังกฤษ , ethanol , gas , sensor , lanthanum , ferrite , crystal , structure , microstructure , combustion , technique
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . (2556). การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . 2556. "การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . "การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแลนทานัมเฟอร์ไรท์ที่เติมสารเจือเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทานอล. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.