ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด
นักวิจัย : ศุภัตรา ประทุมชาติ
คำค้น : วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร , เส้นใยใบสับปะรด , เส้นใยธรรมชาติ , การปรับผิว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศุภัตรา ประทุมชาติ . (2557). ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . 2557. "ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . "ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.