ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน
นักวิจัย : ระเบียน วังคีรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ระเบียน วังคีรี . (2556). การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ระเบียน วังคีรี . 2556. "การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ระเบียน วังคีรี . "การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ระเบียน วังคีรี . การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.