ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
นักวิจัย : นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : คุณภาพทางไฟฟ้า , เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2556). การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2556. "การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . "การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.